Home > Dubbelen mag helaas niet!

Dubbelen mag helaas niet!

Wij hebben om ons heen vernomen dat er wat onduidelijkheid leeft onder de leden omtrent het dubbelen bij Olympos.
Wij hebben op donderdagochtend een e-mail naar al onze leden gestuurd met updates over de gang van zaken bij TC de Uithof na de aanscherping van de persconferentie. Hierin stond dat er voor de clubavonden naar de mogelijkheden gekeken zou worden. De KNLTB en de persconferentie waren erg duidelijk: georganiseerde amateur wedstrijden zijn niet toegestaan. Er is dan ook geen mogelijkheid voor de aankomende vier weken om een aangepaste variant van de clubavond aan te bieden.

Na deze e-mail van afgelopen donderdag heeft het bestuur van Olympos, na gesprekken met o.a. de Sportraad Utrecht, besloten dat dubbelen op Olympos toch niet toegestaan is. Zij willen alle situaties vermijden waarbij spelers binnen 1,5m van elkaar kunnen komen. De keuze om niet te dubbelen komt voort uit twee hoofdpunten:

  • – Op deze manier kunnen er geen situaties op de baan voordoen waarbij spelers binnen 1,5m van elkaar te komen op de baan zelf. Oplettende spelers zouden wellicht een “corona-letje” (een bal opnieuw spelen omdat ze anders te dicht bij elkaar zouden komen), maar Olympos vindt het te riskant dat te fanatieke en niet oplettende spelers dit niet zouden doen.
  • – Olympos ziet vaak sporters toch samen naar Olympos toekomen, op deze manier beperkt Olympos ook het samen reizen en bijeen komen van personen.

Tijdens de trainingen zijn de trainers ervoor om te handhaven dat de 1,5m afstand altijd in acht wordt genomen, vandaar dat bij training vooralsnog 4 mensen op 1 baan gewoon zijn toegestaan.
Afgelopen weekend hebben zich er situaties voor gedaan waar mensen met speciale afspraken met Olympos toch konden dubbelen. Dit waren eenmalige uitzonderingen die alleen mochten en konden gebeuren, omdat de nieuwe afspraken nog niet door gecommuniceerd waren. Olympos is hier vanaf nu ook veel strenger en op dit zal nu niet meer kunnen.
We snappen dat er uiteraard veel verwarring heerst met al deze tegenstrijdige berichten, dus we hopen dat dit bericht helderheid voor jullie schept. Wij zijn gesprekken aangegaan met Olympos om te kijken naar een mogelijkheid voor het dubbelen, maar dat kan helaas vooralsnog geen doorgang vinden. Mochten jullie nog specifieke vragen hebben over deze regels dan verwijzen we jullie graag door naar desk@olympos.nl of 030-2534471.

Aankomende

Activiteiten

Datum/Tijd Evenement
26 november Clubavond (geannuleerd)
3 december Sinterklaasborrel
10 december Clubavond (geannuleerd)
12 december Activiteitenweekend
17 december Clubavond
18 december Galadiner
19 december Diesborrel
7 januari Borrel
7 januari Nieuwjaarsborrel
12 januari Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (H-ALV)