Bestuur 2017 – 2018

Het bestuur van TC de Uithof zorgt dat de vereniging draaiende wordt gehouden. De zes bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het bepalen en uitvoeren van het beleid, het aansturen van commissies en andere organen, het onderhouden van contacten met externen, het beheer van de financiën en nog veel meer.

Het bestuur voor het verenigingsjaar 2017-2018 noemt zich “Gas op die Volley” en zal verder bouwen op de fundering die is gelegd door voorgaande besturen. Als 28e bestuur willen we enthousiasme, energie en gedrevenheid uitstralen. Deze passie willen we overbrengen op alle leden en externe contacten. Hierbij zullen de kernwaarden van TC de Uithof uiteraard gewaarborgd worden: namelijk een vrijblijvend open en uitnodigend karakter, en diversiteit en gelijkheid van leden. Zo zal doorgegaan worden met het op prachtige wijze combineren van tennis en gezelligheid!

Bestuur TC de Uithof ”Gas op die Volley” 

 

Bram van den Boogaard
Functie: Voorzitter
Telefoon: 06-29377463
Email: voorzitter@tcdeuithof.nl

Algemene zaken

Wendy de Hoop
Functie: Secretaris
Telefoon zakelijk: 06-17752588
Telefoon privé: 06-31590956
Email: secretaris@tcdeuithof.nlCommunicatie(kanalen)
Lidmaatschap
KNLTB-pas

Koen van de Veerdonk
Functie: Penningmeester
Telefoon: 06-28940784
E-mail: penningmeester@tcdeuithof.nl

Financiën
Declaraties 

Merlijn Bout
Functie: Commissaris Interne
Telefoon: 06-34788980
E-mail: commissarisinterne@tcdeuithof.nlCommissies
Activiteiten
Introductieperiode
Sharon Bonouvrie
Functie: Commissaris Externe
Telefoon: 06-55060870
E-mail: commissarisexterne@tcdeuithof.nlSponsoring
Externen
Clubkleding
Yentl Methorst
Functie: Technisch Commissaris
Telefoon privé: 06-37474829
E-mail: technischcommissaris@tcdeuithof.nlTrainingen
Competities
(Sub)selectie