Bestuur 2019 – 2020

Het bestuur van TC de Uithof zorgt dat de vereniging draaiende wordt gehouden. De zes bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het bepalen en uitvoeren van het beleid, het aansturen van commissies en andere organen, het onderhouden van contacten met externen, het beheer van de financiën en nog veel meer.

Het bestuur voor het verenigingsjaar 2019-2020 noemt zich “Thirty-Love” en zal verder bouwen op de fundering die is gelegd door voorgaande besturen. Als 30e bestuur willen we voortbouwen op de zelfverzekerdheid, rust en stabiliteit van voorgaande jaren en de vereniging in haar huidige stroom van gezelligheid, sportiviteit en openheid laten varen. Daarnaast streven we naar vooruitgang, om zo een studentenvereniging te zijn die het beste biedt van een sportvereniging en een gezelligheidsvereniging in één en waarin leden zich op sportief en organisatorisch vlak kunnen ontwikkelen. Hierbij zullen de kernwaarden van TC de Uithof uiteraard gewaarborgd worden: namelijk een vrijblijvend open en uitnodigend karakter, en diversiteit en gelijkheid van leden. Zo zal doorgegaan worden met het op prachtige wijze combineren van tennis en gezelligheid!

Bestuur TC de Uithof ”Thirty-Love”


Lode Dams

Functie: Voorzitter
Telefoon: 06- 23923473
Email: voorzitter@tcdeuithof.nl

Algemene zaken


Bodil van Beerschoten
Functie: Secretaris
Telefoon: 06-37441512
Email: secretaris@tcdeuithof.nl


Communicatie(kanalen)
Lidmaatschap
Ledenadministratie
OlymPas en SSV-registratie
KNLTB-pas


Wes Bruls

Functie: Penningmeester
Telefoon: 06-81792121
E-mail: penningmeester@tcdeuithof.nl

Financiën
Declaraties 


Stella van der Zande

Functie: Commissaris Interne
Telefoon: 06-37420696
E-mail: commissarisinterne@tcdeuithof.nl

Commissies
Activiteiten
Introductieperiode
Clubkleding


Johnny Nguyen
Functie: Commissaris Externe
Telefoon: 06-14255663
E-mail: commissarisexterne@tcdeuithof.nl

Sponsoring
Externen

Marijn de Vries
Functie: Technisch Commissaris
Telefoon privé: 06-81159489
E-mail: technischcommissaris@tcdeuithof.nl

Trainingen
Competities
(Sub)selectie