Bestuur 2018 – 2019

Het bestuur van TC de Uithof zorgt dat de vereniging draaiende wordt gehouden. De zes bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het bepalen en uitvoeren van het beleid, het aansturen van commissies en andere organen, het onderhouden van contacten met externen, het beheer van de financiën en nog veel meer.

Het bestuur voor het verenigingsjaar 2018-2019 noemt zich “Slice Slice Baby” en zal verder bouwen op de fundering die is gelegd door voorgaande besturen. Als 29e bestuur willen we zelfverzekerdheid, rust en stabiliteit uitstralen. Daarnaast streven we naar vooruitgang om de vereniging nog verder te verbeteren. Hierbij zullen de kernwaarden van TC de Uithof uiteraard gewaarborgd worden: namelijk een vrijblijvend open en uitnodigend karakter, en diversiteit en gelijkheid van leden. Zo zal doorgegaan worden met het op prachtige wijze combineren van tennis en gezelligheid!

Bestuur TC de Uithof ”Slice Slice Baby” 


Rik Adegeest

Functie: Voorzitter
Telefoon: 06-39645684
Email: voorzitter@tcdeuithof.nl

Algemene zaken


Mathilde van Gisbergen
Functie: Secretaris
Telefoon: 06-29543095
Email: secretaris@tcdeuithof.nl

Communicatie(kanalen)
Lidmaatschap
KNLTB-pas

Jorin Heijneman
Functie: Penningmeester
Telefoon: 06-57226902
E-mail: penningmeester@tcdeuithof.nl

Financiën
Declaraties 


Roos Polman

Functie: Commissaris Interne
Telefoon: 06-15177905
E-mail: commissarisinterne@tcdeuithof.nl

Commissies
Activiteiten
Introductieperiode


Femke Kroes
Functie: Commissaris Externe
Telefoon: 06-40177683
E-mail: commissarisexterne@tcdeuithof.nl

Sponsoring
Externen
Clubkleding


Hylko Tas
Functie: Technisch Commissaris
Telefoon privé: 06-24241745
E-mail: technischcommissaris@tcdeuithof.nl

Trainingen
Competities
(Sub)selectie