Home > Vereniging > Verenigingsdocumenten

Verenigingsdocumenten

Ieder lid heeft recht op toegang tot bepaalde verenigingsdocumenten, zoals de statuten en het Huishoudelijk Reglement (HR) en de Statuten. Deze zijn hieronder te raadplegen.

De Statuten

Huishoudelijk Reglement

Privacy Policy

Hieronder zijn de documenten te vinden met betrekking tot de Algemene Ledenvergaderingen.

– Halfjaarlijkse-ALV 19 januari 2023
1. Agenda Halfjaarlijkse-ALV 19 januari 2023
2. Halfjaarverslag 2022-2023
3. Halfjaarlijkse Afrekening 2022-2023
4. Toelichting Halfjaarlijkse Afrekening 2022-2023
5. Selectie Halfjaarlijkse Afrekening 2022-2023
6. Competitie Halfjaarlijkse Afrekening 2022-2023
7. Bestuurskosten Halfjaarlijkse Afrekening 2022-2023
8. Balans (23-12-2022)
9. Notulen Halfjaarlijkse-ALV 19 januari 2023

– Wissel-ALV 28 juni 2022
1. Agenda Wissel-ALV 28 juni 2021
2. Jaarverslag TC de Uithof 2021-2022
3. Prognose afrekening 2021-2022
4. Toelichting prognose afrekening 2021-2022
5. Selectie prognose afrekening 2021-2022
6. Competitie prognose afrekening 2021-2022
7. Bestuurskosten prognose afrekening 2021-2022
8. Balans (11-06-2022)
9. Notulen Wissel-ALV 28 juni 2022

Halfjaarlijkse-ALV 25 januari 2022
1. Agenda H-ALV 2021-2022
2. Halfjaarverslag 2021-2022
3. Halfjaarlijkse Afrekening 2021-2022
4. Toelichting Halfjaarlijkse Afrekening 2021-2022
5. Selectie Halfjaarlijkse Afrekening 2021-2022
6. Competitie Halfjaarlijkse Afrekening 2021-2022
7. Bestuurskosten Halfjaarlijkse Afrekening 2021-2022
8. Balans (11-01-2022)
9. Notulen H-ALV 25 januari 2022

– Wissel-ALV 29 juni 2021
1. Agenda Wissel-ALV 29 juni 2021
2. Jaarverslag TC de Uithof 2020-2021
3. Prognose afrekening 2020 – 2021
4. Toelichting prognose afrekening 2020 – 2021
5. Promotie prognose afrekening 2020 – 2021
6. Selectie prognose afrekening 2020 – 2021
7. Competitie prognose afrekening 2020 – 2021
8. Bestuurskosten prognose afrekening 2020 – 2021
9. Balans (15-06-2021)
10. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement per 29 juni 2021
11. Notulen Wissel-ALV 29 juni 2021

Oudere ALV-documenten kunnen opgevraagd worden bij de Secretaris (secretaris@tcdeuithof.nl).

Aankomende

Activiteiten

Datum/Tijd Evenement
1 juni Borrel
7 juni Koffieuurtje
8 juni Kanocantus
8 juni TOUS combifeest
10 juni - 18 juni Clubkampioenschappen
21 juni Koffieuurtje
22 juni Actieve Ledendiner
24 juni Familiedag
28 juni Wissel-ALV
29 juni Clubavond