Home > Advies & controle organen

Advies & controle organen

Raad van Advies
De Raad van Advies (RvA) heeft een adviserende, ondersteunende en toezichthoudende rol ter algemeen nut van de vereniging. De RvA bestaat uit drie tot vijf leden of oud-leden met aantoonbare affiniteit met beleid en de vereniging. Zij worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor een periode van 3 jaar op voordracht van de RvA. Zij krijgen inzicht in de notulen van het bestuur, de kascommissie en de tennisraad.

De Raad van Advies bestaat voor het jaar 2020-2021 uit Marijn Beets, Lode Dams, Bram van den Boogaard, Wendy de Hoop en Rik AdegeestKascommissie
De Kascommissie (KasCie) controleert de boekhouding en de begrotingsdiscipline, dus het werk van de penningmeester van de vereniging. De Kascommissie bestaat uit drie tot vijf leden of oud-leden met aantoonbare affiniteit met financiën en de vereniging. De leden van de Kascommissie worden over het algemeen benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor de duur van 3 jaar op voordracht van de Kascommissie. De Kascommissie heeft toegang tot alle documenten die relevant zijn voor de uitvoering van haar taak. Dit zijn onder andere de jaarbegroting, het liquiditeitsplan, de jaarafrekening en het financieel jaarverslag.

De Kascommissie bestaat voor het jaar 2020-2021 uit Martijn Bonouvrie, Tijn Tas, Nick de Ruiter, Yoran Overmars en Yuri HeijnemanTennisraad
De Tennisraad adviseert het bestuur over het eenjarig en meerjarig tennistechnisch beleid. De Tennisraad bestaat uit drie tot vijf leden of oud-leden met aantoonbare affiniteit met tennisbeleid. De leden van de Tennisraad worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor de duur van 1 jaar op voordracht van het bestuur. De tennisraad geeft het bestuur en RvA gevraagd advies. In principe verloopt het contact van de Tennisraad vooral via de Technisch Commissaris van het bestuur.

De Tennisraad bestaat voor het jaar 2020-2021 uit Sanne Hoenderdos, Yentl Methorst, Hylko Tas en Matthijs Kurvers.

Aankomende

Activiteiten

Datum/Tijd Evenement
14 juni - 20 juni Clubkampioenschappen
24 juni Clubavond
29 juni Wissel Algemene Ledenvergadering (W-ALV)
3 juli TC Festival
10 juli Beachvolleybal!
17 juli LIEFdadigheidstoernooi
30 juli - 1 augustus LUST
16 augustus - 20 augustus UIT 2021
27 augustus - 29 augustus EXTC 2021
8 september - 12 september NSK