Home > Advies & controle organen

Advies & controle organen

Raad van Advies
De Raad van Advies (RvA) heeft een adviserende, ondersteunende en toezichthoudende rol ter algemeen nut van de vereniging. De RvA bestaat uit drie tot vijf leden of oud-leden met aantoonbare affiniteit met beleid en de vereniging. Zij worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor een periode van 3 jaar op voordracht van de RvA. Zij krijgen inzicht in de notulen van het bestuur, de kascommissie en de tennisraad.

De Raad van Advies bestaat voor het jaar 2021-2022 uit Luna Cori Carlitto, Merel van den Bos, Bodil van Beerschoten, Lode Dams en Marijn Beets.Kascommissie
De Kascommissie (KasCie) controleert de boekhouding en de begrotingsdiscipline, dus het werk van de penningmeester van de vereniging. De Kascommissie bestaat uit drie tot vijf leden of oud-leden met aantoonbare affiniteit met financiën en de vereniging. De leden van de Kascommissie worden over het algemeen benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor de duur van 3 jaar op voordracht van de Kascommissie. De Kascommissie heeft toegang tot alle documenten die relevant zijn voor de uitvoering van haar taak. Dit zijn onder andere de jaarbegroting, het liquiditeitsplan, de jaarafrekening en het financieel jaarverslag.

De Kascommissie bestaat voor het jaar 2021-2022 uit Jorin Heijneman, Richard Debets, Wes Bruls, Otto Leemhuis en Rein Wennekes.Tennisraad
De Tennisraad adviseert het bestuur over het eenjarig en meerjarig tennistechnisch beleid. De Tennisraad bestaat uit drie tot vijf leden of oud-leden met aantoonbare affiniteit met tennisbeleid. De leden van de Tennisraad worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor de duur van 1 jaar op voordracht van het bestuur. De Tennisraad geeft het bestuur en RvA gevraagd advies. In principe verloopt het contact van de Tennisraad vooral via de Technisch Commissaris van het bestuur.

De Tennisraad bestaat voor het jaar 2021-2022 uit Ruben Hoekstra, Thierry Dikken, Marijn Beets en Mathilde van Gisbergen.Sponsorraad
De Sponsorraad ondersteunt de Commissaris Externe in zijn/haar werkzaamheden. De Sponsorraad bestaat uit drie tot vijf leden of oud-leden met aantoonbare affiniteit en
kennis op het gebied van relatiebeheer, acquisitie en contractbeheer. De leden van de Sponsorraad worden benoemd door de algemene ledenvergadering voor de duur van 1 jaar op voordracht van het bestuur. De Sponsorraad adviseert en ondersteunt op het gebied van sponsoring ter algemeen nut van de vereniging en op aanvraag het bestuur op het gebied van relatiebeheer, acquisitie en contractbeheer.

De Sponsorraad bestaat voor het jaar 2021-2022 uit Femke Kroes, Johnny Nguyen en Merel van den Bos.

Aankomende

Activiteiten

Datum/Tijd Evenement
19 oktober Kroegentocht
21 oktober Themaclubavond
28 oktober Open Feest
6 november Uilskuikentoernooi
18 november Introperiode afsluiting
28 januari - 6 februari Wintersport
17 februari - 20 februari SET