Advies & controle organen

Raad van Advies
De Raad van Advies (RvA) heeft een adviserende, ondersteunende en toezichthoudende rol ter algemeen nut van de vereniging. De RvA bestaat uit drie tot vijf leden of oud-leden met aantoonbare affiniteit met beleid en de vereniging. Zij worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor een periode van 3 jaar op voordracht van de RvA. Zij krijgen inzicht in de notulen van het bestuur, de kascommissie en de tennisraad.

De Raad van Advies bestaat voor het jaar 2023-2024 uit Merel van den Bos, Bodil van Beerschoten, Romy Leendertse, Lianne Beek en Anouk Theeuwen.Kascommissie
De Kascommissie (KasCie) controleert de boekhouding en de begrotingsdiscipline, dus het werk van de penningmeester van de vereniging. De Kascommissie bestaat uit drie tot vijf leden of oud-leden met aantoonbare affiniteit met financiën en de vereniging. De leden van de Kascommissie worden over het algemeen benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor de duur van 3 jaar op voordracht van de Kascommissie. De Kascommissie heeft toegang tot alle documenten die relevant zijn voor de uitvoering van haar taak. Dit zijn onder andere de jaarbegroting, het liquiditeitsplan, de jaarafrekening en het financieel jaarverslag.

De Kascommissie bestaat voor het jaar 2023-2024 uit Justus Tonnaer, Rein Wennekes, Thijs van der Loo en Niels Pagani.Tennisraad
De Tennisraad adviseert het bestuur over het eenjarig en meerjarig tennistechnisch beleid. De Tennisraad bestaat uit drie tot vijf leden of oud-leden met aantoonbare affiniteit met tennisbeleid. De leden van de Tennisraad worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor de duur van 1 jaar op voordracht van het bestuur. De Tennisraad geeft het bestuur en RvA gevraagd advies. In principe verloopt het contact van de Tennisraad vooral via de Technisch Commissaris van het bestuur.

De Tennisraad bestaat voor het jaar 2023-2024 uit Julian Allemans Hartog, Mathijs Kristen en Ruben Hoekstra.


Sponsorraad
De Sponsorraad ondersteunt de Commissaris Externe in zijn/haar werkzaamheden. De Sponsorraad bestaat uit drie tot vijf leden of oud-leden met aantoonbare affiniteit en
kennis op het gebied van relatiebeheer, acquisitie en contractbeheer. De leden van de Sponsorraad worden benoemd door de algemene ledenvergadering voor de duur van 1 jaar op voordracht van het bestuur. De Sponsorraad adviseert en ondersteunt op het gebied van sponsoring ter algemeen nut van de vereniging en op aanvraag het bestuur op het gebied van relatiebeheer, acquisitie en contractbeheer.

De Sponsorraad bestaat voor het jaar 2023-2024 uit Iris Baumann, Ismay Volmer en Danny Leow.

Aankomende

Activiteiten

Datum/Tijd Evenement
23 mei Kanocantus
23 mei TOUS feest
29 mei - 1 juni Roland Garros
30 mei Clubavond
6 juni Pubgolf + borrel
8 juni - 15 juni Clubkampioenschappen
18 juni Actieve Ledendiner
20 juni Clubavond met Oudhof
22 juni Familiedag
27 juni Clubavond