Home > Advies & controle organen

Advies & controle organen

Raad van Advies
De Raad van Advies (RvA) heeft een adviserende, ondersteunende en toezichthoudende rol ter algemeen nut van de vereniging. De RvA bestaat uit drie tot vijf leden of oud-leden met aantoonbare affiniteit met beleid en de vereniging. Zij worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor een periode van 3 jaar op voordracht van de RvA. Zij krijgen inzicht in de notulen van het bestuur, de kascommissie en de tennisraad.

De Raad van Advies bestaat voor het jaar 2022-2023 uit Luna Cori Carlitto, Merel van den Bos, Bodil van Beerschoten, Romy Leendertse en Marijn Beets.Kascommissie
De Kascommissie (KasCie) controleert de boekhouding en de begrotingsdiscipline, dus het werk van de penningmeester van de vereniging. De Kascommissie bestaat uit drie tot vijf leden of oud-leden met aantoonbare affiniteit met financiën en de vereniging. De leden van de Kascommissie worden over het algemeen benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor de duur van 3 jaar op voordracht van de Kascommissie. De Kascommissie heeft toegang tot alle documenten die relevant zijn voor de uitvoering van haar taak. Dit zijn onder andere de jaarbegroting, het liquiditeitsplan, de jaarafrekening en het financieel jaarverslag.

De Kascommissie bestaat voor het jaar 2022-2023 uit Richard Debets, Wes Bruls, Otto Leemhuis, Justus Tonnaer en Rein Wennekes.Tennisraad
De Tennisraad adviseert het bestuur over het eenjarig en meerjarig tennistechnisch beleid. De Tennisraad bestaat uit drie tot vijf leden of oud-leden met aantoonbare affiniteit met tennisbeleid. De leden van de Tennisraad worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor de duur van 1 jaar op voordracht van het bestuur. De Tennisraad geeft het bestuur en RvA gevraagd advies. In principe verloopt het contact van de Tennisraad vooral via de Technisch Commissaris van het bestuur.

De Tennisraad bestaat voor het jaar 2022-2023 uit Ruben Humblet, Julian Allemans Hartog en Mathilde van Gisbergen.Sponsorraad
De Sponsorraad ondersteunt de Commissaris Externe in zijn/haar werkzaamheden. De Sponsorraad bestaat uit drie tot vijf leden of oud-leden met aantoonbare affiniteit en
kennis op het gebied van relatiebeheer, acquisitie en contractbeheer. De leden van de Sponsorraad worden benoemd door de algemene ledenvergadering voor de duur van 1 jaar op voordracht van het bestuur. De Sponsorraad adviseert en ondersteunt op het gebied van sponsoring ter algemeen nut van de vereniging en op aanvraag het bestuur op het gebied van relatiebeheer, acquisitie en contractbeheer.

De Sponsorraad bestaat voor het jaar 2022-2023 uit Johnny Nguyen, Iris Baumann en Ismay Volmer.

Aankomende

Activiteiten

Datum/Tijd Evenement
1 juni Borrel
7 juni Koffieuurtje
8 juni Kanocantus
8 juni TOUS combifeest
10 juni - 18 juni Clubkampioenschappen
21 juni Koffieuurtje
22 juni Actieve Ledendiner
24 juni Familiedag
28 juni Wissel-ALV
29 juni Clubavond