Ereleden


Fieneke Jochemsen

2015-2016 Bestuur: Voorzitter
2016-2019 Raad van Advies
2019-2022 Bestuurslid Oudhof
2021 Benoeming tot Erelid

Fieneke Jochemsen heeft van 2012 tot 2020 enorm veel betekend voor onze club. Als voorzitter in 2015-2016 zette ze de toon met haar energie en visie. Ze was ook een slimme adviseur in de Raad van Advies tot 2019 en bracht veel creativiteit in de Lustrum Commissie. Daarnaast was ze van 2019 tot 2022 een belangrijke kracht in het Oudhof bestuur. Haar bijdrage aan het opzetten van het algemene bestuurswitboek en het bedenken van de subselectie hebben de organisatorische structuur en efficiëntie van onze vereniging aanzienlijk verbeterd.

Robert Meppelink

Robert_Meppelink

2002/2003 Bestuur: Commissaris Externe
2003/2004 Bestuur: Commissaris Externe

Robert Meppelink heeft zich enorm ingezet door twee keer deel uit te maken van het bestuur, waarbij hij de relaties met externe partijen aanzienlijk versterkte. Hij was ook actief in diverse commissies en speelde een sleutelrol in de transformatie van TC de Uithof van een sportvereniging naar een sport- en gezelligheidsvereniging in de cruciale vroege jaren 2000.

Robbert Spaapen


Robbert_Spaapen

2000/2001 Bestuur: Verenigingscompetitieleider
2001/2002 Bestuur: Verenigingscompetitieleider
2002/2003 Bestuur: Verenigingscompetitieleider
2003/2004 Bestuur: Verenigingscompetitieleider
2004/2005 Bestuur: Secretaris
2005          Benoeming tot Erelid

“Al vroeg in mijn studie ben ik gevraagd om in het bestuur van TC de Uithof plaats te nemen. Ik was nog geen jaar lid en merkte wel dat de enige reden voor studenten om lid te worden was de mogelijkheid om competitie te spelen. Voor mij dan ook de belangrijkste reden om de positie in te nemen om dit te organiseren. Door de jaren heen is door de inzet van het bestuur en een groeiend aantal vrijwilligers in de eerste commissies de club gegroeid naar een studentenvereniging waar je ook gezelligheid kunt vinden naast de tennis(competitie)activiteiten. Ik heb in de eerste commissies van De Grasmaaier (het clubblad van destijds) en de website gezeten om de communicatie over de club en haar activiteiten naar de leden toe te verbeteren en vind het fijn om te zien dat de club ook na 2005 op deze en andere gebieden nog veel vooruitgang geboekt heeft. Ik kijk terug op een enorm gezellige en mooie tijd met een zeer groot aantal studenten, waar ik blijvende vriendschappen aan heb overgehouden. ”


Martijn Tolsma

Martijn_Tolsma

2002/2003 Bestuur: Voorzitter
2003/2004 Bestuur: Voorzitter
2004/2005 Bestuur: Voorzitter
2005/2006 Bestuur: Verenigingscompetitieleider
2006           Benoeming tot Erelid

“Ik kwam bij de club toen er nog maar 80 leden waren. In de volgende jaren werd allereerst onder meer gewerkt aan de eerste website, een geautomatiseerde ledenadministratie, de eerste sponsoren en betere contacten en duidelijkere afspraken met sportcentrum Olympos. Het leden aantal steeg in enkele jaren van 80 naar ruim 250 in 2006. Vervolgens werden er voor het eerst eigen trainingen georganiseerd en er werd er voor het eerst najaarscompetitie gespeeld. Ook werd er voor het eerst contact gezocht met andere studenten tennisverenigingen en werd er voor het eerst een gezamenlijk trainingsweekend met Ludica in Enschede georganiseerd.”


Bart de Boer

Bart_de_Boer

2005/2006 Bestuur: Secretaris. Commissies: Webmaster, AcCie
2006/2007 Bestuur: Secretaris. Commissies: Webmaster, ClubKampioenschappenCie
2007/2008 Commissies: WebCie, JaarboekCie, KasCie
2008/2009 Commissies: WebCie, Commissie van Advies
2009/2010  Commissies: WebCie, Commissie van Advies, LustrumCie
2010            Benoeming tot Erelid
2012-2016  Bestuur: Oud-ledenvereniging


Hanneke Hutting

Hanneke_Hutting

2008/2009 Commissies: Toernooicommissie, Competitieweekendcommissie
2009/2010 Bestuur: Voorzitter
2010-2012 Lid van de Raad van Advies; Commissie: Open Toernooicommissie
2012-2016 Bestuur: Oud-ledenvereniging
2014           Benoeming tot Erelid

Hanneke zette als voorzitter een nieuwe koers in voor TC de Uithof, met wekelijkse vergaderingen en nieuwe accenten. Samen met haar bestuur bracht ze aandacht voor het verenigingsgevoel, met een introweekend, verenigingslied, lustrum, stamcafé, bestuurskleding en meer aandacht voor externen, en sindsdien is TC de Uithof uitgegroeid tot een volwaardige studentenvereniging. Hanneke initieerde later samen met Loek, Sophie en Bart de Boer de opzet van een oud-ledenvereniging om hun generatie bij de club betrokken te houden. Hanneke is een enthousiaste, vrolijke, sfeermakende dame en was een moederfiguur voor de club.


Marc van den Munckhof

Marc_van_den_Munckhof

2008-2010 Commissie: Competitieweekendcommissie
2010/2011 Bestuur: Voorzitter
2011/2012  Commissie: Extern Toernooicommissie
2011-2014  Lid van de Raad van Advies
2014            Benoeming tot Erelid

Marc bracht als voorzitter en RvA-lid veel kennis naar de vereniging. Onder zijn leiderschap werd het bestuur geprofessionaliseerd met teambuilding, witboeken en aandacht voor strategie en beleid. Samen met zijn bestuur bedacht het begrip tennisplaza en er kwam een tent. In de RvA ging hij door met kennis delen, met aandacht voor SWOT-modellen, kernwaarden en controle-processen tot gevolg. Daarmee heeft hij in relatief korte tijd een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van de Uithof. Marc is een charmante, ervaren bestuurder en was voor velen een leiderschapsfiguur.


Loek de Jong

2009/2010  Bestuur: penningmeester
2010/2011  Bestuur: Sportraad
2010-2013  Lid van de KasCie
2011-2016  Bestuur: Oud-ledenvereniging
2017            Benoeming tot Erelid

Loek begon als penningmeester met een gevaarlijke roodstand, maar eindigde het jaar met een goede boekhouding, een gezonde subsidiestroom en een positieve balans. Hij bouwde daarna mee aan een sterke, capabele KasCie om dit voor de toekomst te voorkomen. Hij zette zich met een tweede bestuursjaar bij de Sportraad in voor de studentensport in Utrecht en mede-initieerde de alumnivereniging van TC de Uithof om alumni bij de vereniging te betrekken. Loek is een vriendelijke, sfeermakende, intelligente jongen met hart voor studentensport en de vereniging.


Arjen Gerretsen

2012/2013  Bestuur: voorzitter
2013-2016  Lid van de Raad van Advies
2015-2017  Bestuurslid: Oud-ledenvereniging
2017            Benoeming tot Erelid

Arjen Gerretsen, de dromer, de visionair, de architect van het Huis van de Uithof. Met een duidelijke visie over de richting waar TC de Uithof heen moest gaan heeft Arjen duidelijk zijn stempel op het langetermijnbeleid van de Uithof kunnen drukken in zowel zijn bestuursjaar als in de jaren erna in de RvA. Een ideale mix tussen gezelligheidsvereniging en sportvereniging stond hem voor ogen. De plannen voor de blokhut, sportkaart en de selectie om maar een paar zaken te noemen zijn ontworpen op de tekentafel van Arjen in Oudwijk. Hij schoonde het huishoudelijk reglement op en lobbyde bij Olympos voor betere deals. Arjen zorgt door zijn ambitie voor hoge latten en is door zijn overredingskracht van groot belang geweest voor TC de Uithof.

Aankomende

Activiteiten

Datum/Tijd Evenement
18 juni Actieve Ledendiner
20 juni Clubavond met Oudhof
22 juni Familiedag
27 juni Clubavond
29 juni TC Festival
2 juli Wissel-ALV
4 juli Borrel
5 juli - 7 juli Liftweekend
22 augustus - 24 augustus EXTC
6 september - 8 september Introweekend