Home > Gedragscode

Gedragscode

TC de Uithof is een tennisclub voor HBO en Universitaire studenten. Bij TC de Uithof staan we voor een optimaal aanbod aan (tennis)activiteiten, waar een juiste balans te vinden is tussen sportiviteit en gezelligheid, beschikbaar voor alle niveaus. Wij als TC de Uithof vinden veiligheid en een integer tennisspel erg belangrijk. Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Zorg er daarom voor dat het ook leuk blijft. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen in je team/trainingsgroep en voor jullie tegenstander. We gaan respectvol met elkaar om, iedereen doet mee en iedereen mag zichzelf zijn. Dit geldt natuurlijk ook voor activiteiten naast de tennisbaan.

Pas daarom onderstaande gedragsregels toe:

  • Wees open. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur, vertrouwenscontactpersoon of KNLTB. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Ook wanneer je wordt gevraagd om vals te spelen, meld dit. (Voor meer info zie hieronder)
  • Respecteer anderen. Je hebt respect voor iedereen. Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.  
  • Respecteer afspraken. Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels. Ga netjes om met de omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.  
  • Blijf van anderen af. Raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan. Houd je aan de regels. Lees de statuten, het huishoudelijk reglement, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan. Tast niemand aan in zijn of haar waarde. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.  
  • Discrimineer niet. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
  • Wees eerlijk en sportief. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. 

Melding
Mocht er toch een punt van aandacht zijn waarover u uw twijfel wilt delen betreffende het kunnen melden van onsportief gedrag en/of een misdraging bij TC de Uithof en je wilt dit niet delen met iemand van het bestuur, dan kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon van TC de Uithof, De Sportraad of een vertrouwenscontactpersoon van de KNLTB. Er zijn verschillende vertrouwenscontactpersonen beschikbaar via de KNLTB: https://www.knltb.nl/alles-over-de-knltb/regels-en-gedrag/fair-play/vertrouwenspersonen.

De algemene gedragscode van de KNLTB vind je hieronder.

algemene-gedragscode ‘fair play’ KNLTB.pdf

Aankomende

Activiteiten

Datum/Tijd Evenement
16 april Lustrum Themaonthulling
18 april Lasergamen
25 april Tennis Commissie-Clubavond
27 april Koningsdag
1 mei - 5 mei NSK
2 mei Clubavond
10 mei LIEFdadigheidstoernooi
16 mei Borrel
18 mei Lentegala
23 mei Kanocantus