Home > Solliciteer voor de RvA

Solliciteer voor de RvA

De Raad van Advies (‘RvA’) van TC de Uithof bestaat uit 4 tot 6 (oud-)leden die in hun TC-carrière nauw betrokken zijn geweest bij het reilen en zeilen van de vereniging, haar beleid en de werkzaamheden van het bestuur.

Dit jaar bestaat de RvA uit: Marijn Beets, Lode Dams, Bram van den Boogaard, Wendy de Hoop en Rik Adegeest.

De RvA zorgt zelf voor haar opvolging en organisatie. Dit betekent dat de RvA ieder jaar zorgt voor opvolging en in haar vergaderingen een moment neemt om het eigen functioneren te evalueren. Als RvA’er geef je gevraagd én ongevraagd advies aan het bestuur bij gewone bestuurstaken maar ook bij belangrijke beslissingen. Daarnaast vergadert de RvA een aantal keer per jaar met en zonder het bestuur, worden er workshops gegeven aan het KB en wordt de coaching van het bestuur geregeld.

Ondanks dat in het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging staat dat ieder lid deel kan uitmaken van de RvA, is de afgelopen jaren opgemerkt dat er steeds een oud-bestuurslid bij komt. Dit mede doordat er geen ‘niet-bestuursleden’ solliciteren. Tot op heden is hier echter ook geen promotie voor geweest. Het is niet zo dat leden geen deel uit kunnen maken van de RvA enkel omdat ze geen bestuurservaring hebben. De RvA is er namelijk, naast het adviseren en steunen van het bestuur op alle facetten, ook voor de toekomst van de TC de Uithof. Hoe ziet de vereniging er over 3, 5 of zelfs 15 jaar uit? Wat is daarvoor nodig en hoe kan er gewerkt worden naar die toekomstdromen? Het is hiervoor niet vereist dat je daadwerkelijk in het bestuur van de vereniging hebt gezeten. Diversiteit in een adviesorgaan zoals de RvA is hierdoor juist van groot belang. Deze diversiteit is ook buiten oud-bestuursleden te vinden!

Graag willen we van deze gelegenheid gebruik maken om de mogelijkheid om te solliciteren voor de Raad van Advies onder de aandacht te brengen. Vereist is dat je lid bent bij TC de Uithof*, affiniteit hebt met beleid en een bovengemiddelde interesse/kennis hebt van in ieder geval één van de aspecten van de vereniging: tennis, financiën, sociale zaken, acquisitie of juridische zaken.

RvA-lid ben je in principe voor (maximaal) 3 jaar. Dit om de stabiliteit in de RvA te kunnen behouden. Het is echter niet noodzakelijk deze drie jaar vol te maken. Per jaar is er dan ook één in- en uitstapmoment tijdens de Wissel-ALV begin juli.

Heb je vragen, schroom dan niet contact met een van ons op te nemen.

Heb je geen vragen en wel interesse, solliciteer dan vóór 6 juni 2021 door een e-mail te sturen naar: rva@tcdeuithof.nl. Vermeld hierbij wie je bent, waarom je solliciteert en wat jij kan toevoegen aan de RvA.

Wij zien jouw sollicitatie graag tegemoet!

Groetjes

De RvA 2020-2021

*het is niet verplicht gedurende je gehele RvA-tijd lid te blijven.

Aankomende

Activiteiten

Datum/Tijd Evenement
29 februari Padel clubavond
2 maart - 10 maart Open Toernooi
14 maart Borrel
21 maart Clubavond + competitieborrel
23 maart Vriendjesdag + cantus
28 maart Selectie clubavond
29 maart - 31 maart BRAK
3 april Open Feest
11 april Clubavond
16 april Lustrum Themaonthulling